Block: 1258555 Hashrate: 0.01 MH/sec Supply: 7,310,540,789 NIM Time: 04:43:36 UTC

Recent Transactions | Top Transactions | Top Fees

Recent Transactions

BLOCK DATE (UTC) SENDER RECIPIENT VALUE FEE DATA
1245826 Nov-20 07:47:17 NQ13 8036 3NR0... NQ67 NXHU 07DL... 240,000 NIM 0
1241669 Nov-17 09:54:43 NQ45 AD4N D0D6... NQ63 DG9L XUKK... 297,306 NIM 0
1241668 Nov-17 09:54:07 NQ17 D2ES UBTP... NQ45 AD4N D0D6... 297,306 NIM 0 ** HTLC Creation
1233481 Nov-11 16:47:37 NQ66 U3PA ASFH... NQ17 D2ES UBTP... 400,000 NIM 0
1233415 Nov-11 15:11:10 NQ25 0CXR KRHD... NQ17 D2ES UBTP... 148,756 NIM 0
1233414 Nov-11 15:10:34 NQ38 8Q0T U2QK... NQ25 0CXR KRHD... 148,756 NIM 0 ** HTLC Creation
1231727 Nov-10 10:51:29 NQ53 Q3P4 QBG4... NQ66 U3PA ASFH... 218,562 NIM 0
1231726 Nov-10 10:50:41 NQ17 D2ES UBTP... NQ53 Q3P4 QBG4... 218,562 NIM 0 ** HTLC Creation
1217588 Oct-31 14:16:50 NQ37 FFH6 X8S5... NQ39 U3GB MAKS... 110,000 NIM 0
1214169 Oct-29 04:44:43 NQ96 GEEM 1FJ0... NQ87 DTR5 TG0J... 100,000 NIM 0
1213818 Oct-28 22:57:30 NQ89 4F2T J299... NQ96 GEEM 1FJ0... 100,000 NIM 0
1213817 Oct-28 22:56:09 NQ89 4F2T J299... NQ95 YBNF FDJX... 500,000 NIM 0
1202929 Oct-21 08:43:23 NQ71 9416 GM1V... NQ17 D2ES UBTP... 100,000 NIM 0
1200257 Oct-19 11:54:43 NQ17 D2ES UBTP... NQ71 9416 GM1V... 100,000 NIM 0 ** HTLC Creation
1185330 Oct-09 02:03:37 NQ82 92LP UU0C... NQ38 8Q0T U2QK... 2,450,003 NIM 0
1164796 Sep-24 18:21:08 NQ69 B8VV GKHV... NQ38 8Q0T U2QK... 12,000,000 NIM 0
1164789 Sep-24 18:13:44 NQ38 8Q0T U2QK... NQ69 B8VV GKHV... 12,000,000 NIM 0
1152782 Sep-16 09:27:01 NQ26 8MMT 8317... NQ17 D2ES UBTP... 400,000 NIM 0
1152780 Sep-16 09:21:26 NQ26 2V33 BQX4... NQ17 D2ES UBTP... 360,000 NIM 0
1080926 Jul-27 21:30:42 NQ61 RK2U 5C7P... NQ26 E1Y9 608D... 117,894 NIM 0.00138

All Time Largest Transactions

BLOCK DATE (UTC) SENDER RECIPIENT VALUE FEE DATA
1074748 2020-Jul-23 13:44:26 NQ82 92LP UU0C... NQ38 8Q0T U2QK... 12,000,000 NIM 0
1164789 2020-Sep-24 18:13:44 NQ38 8Q0T U2QK... NQ69 B8VV GKHV... 12,000,000 NIM 0
1164796 2020-Sep-24 18:21:08 NQ69 B8VV GKHV... NQ38 8Q0T U2QK... 12,000,000 NIM 0
66267 2018-Jul-04 20:00:36 pool.nimiq-testnet.com NQ43 PFR4 NL6M... 7,865,916 NIM 0
69836 2018-Jul-19 08:38:16 NQ26 2V33 BQX4... NQ26 8MMT 8317... 5,000,000 NIM 0
897325 2020-Mar-17 00:14:56 NQ48 R1EF 5T0N... NQ89 4F2T J299... 4,029,238 NIM 0
3814 2018-Apr-05 15:32:41 Skypool Pandaman Skypool 3,121,483 NIM 0
10965 2018-Apr-10 15:30:18 Skypool Pandaman Skypool 2,628,338 NIM 0
9530 2018-Apr-09 15:25:55 Skypool Pandaman Skypool 2,492,982 NIM 0
8107 2018-Apr-08 15:53:38 Skypool Pandaman Skypool 2,458,605 NIM 0
1185330 2020-Oct-09 02:03:37 NQ82 92LP UU0C... NQ38 8Q0T U2QK... 2,450,003 NIM 0
5177 2018-Apr-06 14:40:51 Skypool Pandaman Skypool 2,425,127 NIM 0
50619 2018-May-22 17:18:32 NQ36 D151 4BBF... NQ78 3UEQ T5HH... 2,150,000 NIM 0
94411 2018-Aug-05 10:24:14 NQ18 E75D LR6K... NQ37 PDDR 0ARN... 2,146,448 NIM 0
900271 2020-Mar-19 18:50:55 NQ25 S02J Y7KR... NQ89 4F2T J299... 2,041,434 NIM 0
898421 2020-Mar-18 00:38:50 NQ54 8LN7 9DX7... NQ89 4F2T J299... 2,031,698 NIM 0.00138
10993 2018-Apr-10 16:00:13 Skypool NQ18 SEHK FVA6... 2,000,906 NIM 0.0015
3832 2018-Apr-05 16:00:17 Skypool NQ18 SEHK FVA6... 1,999,832 NIM 0.0015
9565 2018-Apr-09 16:02:46 Skypool NQ18 SEHK FVA6... 1,965,639 NIM 0.0015
8118 2018-Apr-08 16:04:29 Skypool NQ18 SEHK FVA6... 1,954,602 NIM 0.0015

All Time Largest Transaction Fees

BLOCK DATE (UTC) SENDER RECIPIENT VALUE FEE DATA
13846 2018-Apr-12 16:03:20 NQ52 BAM2 29N2... NQ50 MARS 41JS... 10 NIM 20,000 NIM
9707 2018-Apr-09 18:33:28 NQ47 M9LB X7SL... NQ53 MAQK 7CFX... 1,000 NIM 500 NIM
330858 2019-Feb-03 00:50:42 NQ89 LD9G LL8N... NQ96 53SQ DJYB... 10,000 NIM 138 NIM
330828 2019-Feb-03 00:08:33 NQ89 LD9G LL8N... NQ08 NHC7 93FU... 10,000 NIM 138 NIM
330858 2019-Feb-03 00:50:42 NQ89 LD9G LL8N... NQ49 4KJC RMVN... 10,000 NIM 138 NIM
15114 2018-Apr-13 13:39:05 NQ26 E9V4 EX9F... NQ50 GS11 HJ4P... 90,568 NIM 100 NIM
845250 2020-Jan-28 18:39:18 NQ35 SB3E B8XA... NQ51 VQXG TDUX... 1 NIM 100 NIM Test MultiCheckout
15002 2018-Apr-13 11:45:30 NQ77 YAYF PSVQ... NQ66 9FHQ 5H6R... 123,456 NIM 100 NIM
845744 2020-Jan-29 02:47:15 NQ35 SB3E B8XA... NQ51 VQXG TDUX... 1 NIM 100 NIM Test MultiCheckout
13639 2018-Apr-12 12:49:14 NQ98 1Q5F CR90... NQ23 2Q0R 0NHH... 8 NIM 100 NIM